Om oss
Flyttejobb.no er idag  lokalisert i Trondheim og har store El Varebiler og et miljøvennlig resirkulert pakke konsept samt lagerløsning. Vi jobber nå med å bli miljøfyrtårnsertifisert. 

På kortsikt skal vi anskaffe en rutegående elektrisk lastebil slik at vi kan tilby våre tjenester over hele landet. Vi samarbeider med andre miljøvennlige bedrifter. Målet er å tilby miljøvennlige løsninger og bidra til reduksjon co2 utslipp i bransjen. Vårt selskap  skal kontinuerlig ha miljøfokus i alle ledd og etterstrebe å utvikle nye miljøvennlige løsninger både internt og eksternt. 

Vår visjon:

32% av alle klimagassutslipp i norge i 2020 kommer fra transportsektoren. 

Flyttejobb.no skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp i transportsektoren  og være et bærekraftig og et fullverdig miljøkonsept innen 2021. 

Verdier:

-Bærekraft, nyskapende og ekte.

Vi skal ta hensyn til miljøet , naturen og inkludere våre kunder og ansatte i vårt arbeid.

Segment:  Private og småbedrifter i bystrøk som har et behov for flytting i midt norge.

Strategi:

Strategien er dynamisk, - målet er statisk. 

Flyttejobb.no er diffrensiert i transportsektoren ved at vi har et fullverdig miljøvennlig transport konsept til konkurransedyktige priser. Målet er ikke å maksimere det økonomiske overskuddet men å investere dette videre i driften og i nye miljøvennlige tiltak.

Merverdi:

Gjennom vårt miljøfokus og bedre tilbud til kunden skal vi skape merverdi.Konseptet skal gjøre flyttejobben enklere, miljøvennlig og mindre slitsom. Vi vil være et tilbud som bidrar til en mer klimavennlig fremtid. 

Ved å bruke oss bidrar du til en bedre fremtid samtidig som du minimere eget stress.
Våre ansatte

David Jan Skahjem

Daglig leder


Startet Flyttejobb i 2020 og har flere år med erfaring innenfor bransjen.

Send epost
+47 466 69 999David Jan Skahjem

Daglig leder


Startet Flyttejobb i 2020 og har flere år med erfaring innenfor bransjen.

Send epost
+47 466 69 999David Jan Skahjem

Daglig leder


Startet Flyttejobb i 2020 og har flere år med erfaring innenfor bransjen.

Send epost
+47 466 69 999